info@glashatai.com 23:24 22.05.2024

Започва подаването на заявления за класиране след 7 клас


 Започва подаването на заявления за класиране след 7 клас

 

От днес започва подаването на заявления за класиране след 7 клас като срокът за това е до 26 юни включително. Заявлението може да бъде подадено онлайн на сайта https://priem.mon.bg/ или на хартиен носител в училище-гнездо. Трябва да се избере един от двата начина, защото ако има вече регистрирано заявление, системата не позволява въвеждането на ново. При кандидатстване в паралелки с професия или специалност е необходимо и медицинско свидетелство.
Родителите могат да преценят дали детето им има шанс за класиране в дадена паралелка, като сравнят бала му с минималните балове от миналата година. След първото класиране родителят има две възможности: "Ако той харесва класирането на своето дете, да го запише заедно с оригинала на свидетелството за завършено основно образование в училището, в което е класирано. В противен случай обаче следва в училището, в което е класиран ученикът, да се подаде заявление за участие във второ класиране. При второ класиране не се пренареждат желанията, а учениците имат възможност, участвайки на второ класиране, да се придвижат в по-предно желание или да останат на желанието, на което вече са класирани".
Първото класиране ще излезе до 3 юли, а записването на приетите ученици или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането ще от 4 до 6 юли включително.


Публикувана на 20.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара