info@glashatai.com 21:55 12.12.2019

На поетите с възхищение


На поетите с възхищение

Този текст не е само защото днес е Световният ден на поезията и в него няма да става дума за решението  на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, проведена в Париж от преди 20 години, когато всъщност е обявен Денят на поезията. Защото  подобни актове, макар да са хубаво нещо едва ли  популяризират четенето, писането и публикуването на поезия по света.

Този текст няма да бъде и за всички онези кичещи се с името поет и бълващи купища безсмислени, но римувани текстове с помощта на специализирани речници. Няма да бъде и за тези, които копират строфи и метафори, преписват цели пасажи, правейки се на велики на гърба на чуждия талант. Защото плагиатството си е кражба, при това най-долнопробната и отвратителната и никаква глупост, себичност и тщеславие не могат да я оправдаят.
Този тест ще е за онези, които рисуват природата, състоянията и душите ни с рими, за онези, които пръскат красота в дните ни, за онези, които крещят проблемите на обществото и протестират по възможно най-силния начин този на стиховете си.

Те са нежни, деликатни, носещи очарованието на красотата, изгарящия пламък на любовта или въглените на тъгата в душите си. Те са непримирими към пошлостта, неправдата, социалното неравенство и липсата на човечност. Те са повелителите на римите и думите. Тях Бог е дарил с талант и призвание да пръскат светлина
Поезията за тях е одушник, а белият лист приятел, пред когото споделят изливат емоциите си, начин да се изправят лице в лице с проблемите или просто  да ги изкрещят. Така се раждат чудно хубави творби: пръскащи красота,  докосващи, затрогващи, опитомяващи, променящи нас читателите, даващи ни криле в забързания и задъхан делник.
Днес е Денят на поезията, на онзи различен свят, даващ глътка красота, разтърсваща емоция или  будеща действие  провокативност. Тя се създава от  мислещи, чувстващи и съзидателни  люде, които заразяват околните с треската на важните въпроси на битието. Тя се създава от хора без които светът ни би бил пуст, мрачен, тъмен и скучен. Затова: Бъдете здрави и вдъхновени, майстори на словото и римите и нека Музата винаги бъде с Вас!

Л. Седевчева


Публикувана на 21.03.2019


0 коментара