info@glashatai.com 05:57 30.05.2024

Саниране на сгради с държавни пари само при съгласие на всички собственици


Саниране на сгради с държавни пари само при съгласие на всички собственици

За да може една сграда да бъде обновена и санирана, по програма, трябва да има 100% съгласие на всички живеещи в нея и да има регистрирано Сдружение на собствениците, което да  кандидатства и да получи безвъзмездно финансиране и сградата да бъде обновена и санирана. Всички собственици трябва да осигурят достъп, за да може тези дейности, които касаят индивидуалните апартаменти, да бъдат извършени. Собствениците, които не са част от сдружението трябва да подадат заявления за това, че са съгласни сградата да кандидатства по програмата.

Програмата за цялостно обновяване на сградите, включва не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо и ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.

Сградите, които могат ще кандидатстват по програмата, трябва да са проектирани преди април 1999 г.  и да са минимум 36 обекта.


Публикувана на 29.01.2015

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара