info@glashatai.com 01:30 22.01.2021

Вижте колко ще взима шефката на данъчните


Вижте колко ще взима шефката на данъчните

Заплатата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходи Галя Димитрова да бъде увеличена . от 1 януари 2021 г., реши Министерският съвет. Увеличението е свързано с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации за 2021 г., посочват от Министерски съвет.

При формиране на заплатата на Галя Димитрова е отчетен водещият принос на изпълнителния директор на НАП за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на приходната агенция, свързани със събираемостта на приходите, доброволното плащане на задълженията и предоставяните електронни услуги. Взет е предвид и фактът, че с промени в Закона за хазарта на изпълнителния директор на НАП са възложени допълнителни отговорности, свързани с осъществяване на надзор на хазарта, гласят мотивите на Министерски съвет.

Галя Димитрова ще се разписва вече срещу 6 000 лева


Публикувана на 13.01.2021


0 коментара