info@glashatai.com 02:47 26.02.2021

Договори- информация


Договори- информация

Оповестяване на договорите за предизборна кампания за  избори, за Народно събрание,  04 април 2021 г. по см. на чл. 180 от Изборния кодекс

ине на политически субект посредник предмет на договора срок на договора обща стойност
         
        .
         
         

Информацията за договорите се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборитенформация


Публикувана на 19.02.2021


0 коментара