info@glashatai.com 09:07 11.08.2022

Условия за отразяване на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г


Условия за отразяване на предизборната кампания за  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на  14 ноември 2021 г

 Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден и ще завърши 24 часа преди изборния ден. Кампанията ще се води на български език.

„Глашатай“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, обръщение, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Глашатай“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващ правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до „Глашатай” в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Глашатай“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, в обем не по-голям от този на накърняващата публикация, без да се допуска редакторска намеса.

Времетраенето на клиповете, мястото на банерите, видео прозорците или рекламните публикации,  времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Глашатай“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.

“Глашатай” изработва банери. Срокът за изготвянето им е 2 дни.
”Глашатай” не изработва видеоклипове.

Текстовите материали ще бъдат качвани до 240 мин. след получаването им.
Заплащането се осъществява предварително- най-късно до 24 часа преди деня на публикуване на агитационната форма.

Възможни са и други комбинации от решения за предизборна агитация – по време, по място, за срок, за избор на различни формати. Цените се договарят.

Заплащането се осъществява предварително.  

За Ваше улеснение сме изработили два ценови планове. В стойностите им не са включени  изработването на банери и видео клипове.

 

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

за  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

==================================================================

ПЛАН 1- самостоятелно публикуване на текстови материали, банери, видео

 1. Банер централен главна страница

цена: 500.00 лева / за целия период на предизборната кампания/

2. Банер десен панел главна страница

цена: 350.00 лева / за целия период на предизборната кампания/

Видимостта на банерите е от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, сайт.

3. Самостоятелно публикуване на видео централен главна страница

цена:  550.00 лева

4.Самостоятелно публикуване на видео десен панел главна страница

цена: 450.00 лева

5. Самостоятелно публикуване на текстов материал

репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки- до 5 /подготвено от пресцентър или от журналист на Глашатай/

текстовете са видими и на страницата на Глашатай в социалната мрежа Facebook

цени:

 за еднократно публикуване на текст от пресцентър – 60.00 лева

интервю от пресцентър- 80.00 лева

за еднократно публикуване на текст, изработен от  журналист на Глашатай- 80.00 лв. 

интервю от журналист на Глашатай – 100.00 лева

 

 *В Цените не влиза изработката на банер

** Глашатай не изработва видео материали

 

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

за  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ПЛАН 2

Планът включва:

Рекламен банер (панел дясно или централен, излиза на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

Видео прозорец

Видео клипове (панел-дясно или централен)

До 4 публикации всеки ден

репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки- до 5 /подготвено от пресцентър/

Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Глашатай” в социалната мрежа

Цена – 2000 лева

 

*В Цените не влиза изработката на банер

** Глашатай не изработва видео материали

 


Публикувана на 03.10.2021


0 коментара