info@glashatai.com 13:03 25.10.2021

Съдът реши за таксата смет по селата


Съдът реши за таксата смет по селата

 

Администраивният съд Перник отхвърли като неоснователна жалбата на жителите на селата Кладница, с. Драгичево, с. Мещица и с. Студена за определяне на таксата за битови отпадъци за 2021г.

Делото беше образувано  по жалби на граждани против решение на Общински съвет, с което беше вдигната драстично таксата за битови отпадъци в малките населени места на пернишка община

Жалбите против т. I, касаеща приемане и одобряване на план – сметка за 2021 година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и против останалата част от т. II, касаеща определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Перник, с изключение на  с. Кладница, с. Драгичево, с. Мещица и с. Студена, са пставени без разглеждане като недопустими

Решението, в частта с която е оставено без разглеждане оспорването и частично е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата част с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.      

С решението може да се запознаете на посочения линк:

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=zj1gOGVCCNs%3D


Публикувана на 12.10.2021


0 коментара