info@glashatai.com 03:53 02.12.2022

Как да проверим в коя секция гласуваме


Как да проверим в коя секция гласуваме

Има няколко начина, чрез които можем да разберем в коя секция гласуваме на изборите за Народно събрание на 2 октомври. 

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите.

Предварителните избирателни списъци се публикуват до 22.08.2022 г. на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

В същия срок общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци на видно място в района на съответната избирателна секция.

Начините за проверка са регламентирани от Централната избирателна комисия. 

  • По електронен път:

Проверка на местонахождението на секцията за гласуване се осъществява през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ на този линк.

Системата показва данни за имената на заявителя, ЕГН и адрес на избирателната секция, в която лицето е включено в избирателния списък и трябва да гласува.

  •  Чрез SMS:

Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператори (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите на 2 октомври 2022 г., за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон, който е безплатен за цялата страна:

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна. След набиране и предоставяне на ЕГН, оператор уведомява за номера и адреса на секцията.

  • Проверката може да се направи и на интернет страницата на съответната общинска администрация, както и на посочен безплатен телефонен номер.

Адресите на избирателните секции в страната са публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022“, Рубрика „За избирателите“. Адресите на секциите са достъпни на този линк

Какво да направят избирателите, които не намират имената си в публикуваните избирателни списъци?

Информация за причините, поради които избирателят не е вписан в избирателния списък, може да предостави съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето.

Проверка за вписване в избирателния списък и коя е секцията за гласуване може да се направи в публикуваните избирателни списъци на интернет страница на съответната община или в обявените в района на съответната секция, както и на интернет страницата на ГД „ГРАО“.


Публикувана на 30.09.2022


0 коментара