info@glashatai.com 18:53 27.03.2023

Стартира предизборната кампания


Стартира предизборната кампания

Предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април започна в полунощ и ще приключи в 24 часа на 31 март.Както Глашатай писа Ето кои напират за депутати от пернишко за доверието на хората в пернишко  се състезават около 100 камдидати за депутати. Пбластта има 4 народни избранници

Изборният кодекс изисква предизборната кампания да се води на български език, а гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Кампанията в медиите се води в печатни издания, в такива разпространявани чрез електронната съобщителна мрежа и в онлайн новинарски услуги и информационни агенции. Не са медийни услуги социалните мрежи - Фейсбук, Туитър и други, както и личните блогове.

При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите и пречат на безопасността на движението.

Забранено е разпространяване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честа, достойнството и доброто име на кандидатите за депутати.

В агитацията не могат да се ползват герба и знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения, като религиозните ритуали не са агитация. А такава не може да има в държавния и общински транспорт и в държавните и общински учреждения и фирми.

В търговската реклама също не трябва да има политически внушения.


Публикувана на 03.03.2023

ГЕРБ - Избори 2023
0 коментара