info@glashatai.com 19:51 23.02.2024

Обсъжда изменения в данъчните закони утре


Обсъжда изменения в данъчните закони утре

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в сряда, 25 октомври 2023 г., от 15.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:

-Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от министъра на финансите.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху доходите на физическите лица, внесен от министъра на финансите.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от министъра на финансите.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от министъра на финансите.

- Проект на Закон за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от министъра на финансите.


Публикувана на 24.10.2023


0 коментара