info@glashatai.com 20:18 23.02.2024

Невероятно, но факт: жена осъди ВиК за водната криза


Невероятно, но факт: жена осъди ВиК за водната криза

Жена от Перник спечели дело срещу „ВиК“ за претърпени неимуществени вреди, породени от водната криза в общината през 2020 г. Дружеството е осъдено да заплати на клиентката сумата от 1500 лева. Решението е на Върховния касационен съд, съобщи в социалната мрежа адвокатът представлявал жената  Велин Младенов

"С удоволствие Ви съобщавам, че спечелих делото , заведено срещу ВИК-Перник, по повод водната криза в града през 2020г. Дружеството е осъдено да заплати на клиентаката ми сумата от 1500 лева за нанесените й неимуществени вреди. Искът по-скоро беше заведен, за да покаже на хората, че не трябва да си мълчат и да търпят това безхаберие в града. Единствения начин да отстояваме правата си е като се опълчим срещу некадърниците, които ни държат на дъното.

В тази битка бях сам срещу всички, но когато човек е упорит и защитава вярната кауза, нещата се получават.

Търсете правата си, за да Ви уважават.

Качвам само част от решението на Върховния Касационен Съд, на който благодаря, че съдействах да разкрием истината.

Успешна 2024г.

С уважение адвокат Велин Велков Младенов

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

гр. София, 04.01.2024 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди двадесет и трета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
при участието на секретаря Александра Карамфилова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 4833 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 290 от ГПК.
Касационното производство по делото е образувано по касационна жалба на ищцата Д. Б. М. и насрещна касационна жалба на ответника „Водоснабдяване и канализация“ ООД - [населено място], подадени срещу решение № 205/06.07.2022 г., постановено по възз. гр. дело № 272/2022 г. на Пернишкия окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 260075/25.02.2022 г. по гр. дело № 1836/2020 г. на Пернишкия районен съд, ответното дружество е осъдено, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, да заплати на ищцата сумата 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на неизпълнение на задължение за предоставяне на ВиК-услуги до притежавания от ищцата водоснабден имот, находящ се в [населено място],[жк], [улица], с аб. № 5048174, в периода 18.11.2019 г. - 01.04.2020 г., ведно със законната лихва (обезщетение за забава) от 01.04.2020 г. до окончателното ѝ изплащане; както и сумата 18.61 лв., представляваща също обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода 18.11.2019 г. - 30.03.2020 г.; като исковете са отхвърлени до пълните им предявени размери, съответно: за разликата над сумата 500 лв. до сумата 5 005 лв. и за разликата над сумата 18.61 лв. до сумата 37.50 лв.; в тежест и на двете страни са възложени разноски за първоинстанционното производство по делото..............................................................................................................................

ОСЪЖДА, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 и чл. 86, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД - [населено място] с ЕИК[ЕИК] да заплати на Д. Б. М. с ЕГН [ЕГН] още и сумата 1 000 лв. (хиляда лева – горната разлика над сумата 500 лв. до сумата 1 500 лв.), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на неизпълнение на задължение за предоставяне на ВиК-услуги до притежавания от ищцата водоснабден имот, находящ се в [населено място],[жк], [улица], с аб. № 5048174, през периода 18.11.2019 г. - 01.04.2020 г., ведно със законната лихва върху нея, представляваща обезщетение за забава на плащането ѝ, считано от 01.04.2020 г. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата 18.89 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и девет стотинки – горната разлика над сумата 18.61 лв. до сумата 37.50 лв.), представляваща също обезщетение за забава на плащането на главното парично задължение за периода 18.11.2019 г. - 30.03.2020 г.

 


Публикувана на 15.01.2024


0 коментара