info@glashatai.com 11:13 15.06.2024

Учениците имат нужда от любов и разбиране


Учениците имат нужда от любов и разбиране

А. Славчева- директор на XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в един откровен разговор за училището и живота в него, за взаимоотношенията ученици-учители-родители, за съвременните възможности, които дава най-старото училище на Перник

- Намирам Ви през пролетната ваканция в училище, сред купища документи. Не е ли време за почивка?
- Ваканцията е много добро време да се работи административно. Учениците в момента ги няма. Тихо е. Нормативните документи изискват съсредоточаване. През останалото време е по-трудно, защото децата искат внимание, което няма как да им откажа.
- Не е ли много натоварващо всичкото това?
- Работата е ангажираща и много отговорна. Когато е призвание не е тежка. За мен е призвание.
- Казвате, че Ви е призвание. Вече доста години сте директор на най-старото училище в Перник. Какъв е вашият спомен от Вашето училище?
- Много топъл и приятен, като на всеки човек, предполагам.
- Какво от онези ученически бели и забежки не искате да Ви сервират Вашите ученици?
- Тогава времето беше различно, ценностите  бяха други, средата- също. В момента не си спомням ученическа беля, която да разкажа, пък и не очаквате да давам идеи, нали?!
- Какво е Важното нещо за едно училище, освен добрата база, разбира се?
- Доброто партньорство между учениците и техните учители, между учителите и родителите. Мога да се похваля с изключителните взаимоотношения които имаме с родителите. Вероятно трябва да използвам момента и да им благодаря за това. В динамичния свят, в който живеем е много важно да си сътрудничим така, че да не допускаме да има проблеми, които да рефлектират върху обучението на децата.


- Много агресия се събра напоследък в обществото ни, г-жо Славчева. Увеличиха се случаи на агресивни ученици и родители. Слава Богу примерите не са пернишки, но все пак. Как се борите с този проблем?
- Няма как да избегнем проблема. Мисля, че никой не може. В Тринадесето основно училище се стремим да я снижим до минимум. До този момент не е имало случай, който да не успеем да овладеем навреме. Колегите са добри професионалисти. Добрата работа на психолога, на класните ръководители много помагат.
Аз самата се стремя да не използвам административния подход. Да заменям наказанията с поощрения. Мисля, че всеки човек носи позитивни качества и гледам да залагам на тях. Стремя се към разбиране, градя доверие помежду ни с учениците. Само когато едно дете отвори сърцето си, можеш да му въздействаш и да постигнеш положителни резултати. Повярвайте от това не страда авторитетът ми ни най-малко. Просто мисля, че административният подход увеличава дистанцията помежду ни и не води до добри резултати. Любовта и разбирането помагат повече.
- Късметлии, ще се окажат  тези Вашите ученици?! Вече споменах, че училището е най-старото, но е има и много иновации при Вас. Уникални сте с някои неща, май?!
- Имате предвид, че учим и преподаваме  в две сгради ли?!
- Да. Това предимство или недостатък е?
- Огромно предимство. Сградата на училището в Мошино има 11 стаи. Паралелките ни са 17-18. Сами разбирате, че това ще води до двусменен режим на обучение. С преместването на част от учениците в сградата в кв. Изток (бившето IV-то училище) този проблем е избегнат. Освен това пространството, което ни дават двете сгради ни даде възможност за оформяне на полуинтернатни групи и занимални за всички класове.
по-голямото пространство позволи и оформянето на модерни стаи за отдих, два спортни салона, фитнес зала, актова зала, компютърни кабинети, библиотеки. Всичкото това дава много добри условия за провеждане както на ефективен учебен процес, така и за занимания по интереси. Сградите не са много далече една от друга. Въпреки това, учениците ни имат възможност да ползват училищния автобус, с който разполагаме.
- Учите само в една смяна и избягвате от стреса на двусменното обучение?!
- Смяната на режима наистина провокира стрес, защото нарушава динамичния стереотип и дневния режим, който си изграждат децата. Освен това двусменното обучение затруднява заниманията по интереси и спорт, които много ученици посещават. Аз лично съм щастлива, че сме едно от малкото училища които осигуряват едносменен режим на обучение, което е критерии за добро развитие на личността.
- Само след няколко месеца предстои да посрещнете новите първокласници. Това май е голям стрес за родителите. Винаги има притеснения. Разкажете моля Ви, как минава един ден на първокласника в Тринадесето основно училище.
- Първи клас е много важен момент. Той е свързан с първото училище, първият учител, първият буквар. Вие сте права, обаче, родителите сякаш са по-стресирани.
Първокласниците започват да се адаптират още със запознанството си с учителката, което се случва в края на предишната учебна година.
Но да Ви отговоря. Сутринта малките биват посрещани от учителките си, които са непрекъснато с тях, както по време на часовете, така и през междучасията.  Децата имат  закуски тук, възможност за здравословно хранене в училищния стол, възможност за занималня. Предлагаме и занимания по интереси: плуване, баскетбол, волейбол, тенис на маса, хип-хоп и др. Едни от тях подсигурява училището, други наши партньори от неправителствения сектор.

Говорихме си за спецификата и уникалността на училището. Ето Ви още една. В сградата в Мошино се обучават само деца от началния курс, което осигурява особено спокойствие и уют на учебния процес.

- Какви са сроковете за записване и какви документи трябва да подготвят родителите, за да запишат детето си при Вас?
- Те са държавно регламентитраните. Подаване на документи за записжане на ученици в първи клас – срок до 31.05.2016г.
Необходимите документи са: Заявление по образец, заявление за включване в целодневна организация на учебния процес; удостоверение за завършен подготвителна група - оригинал или декларация от родителите, чието дете не е посещавало подготвителна група и копие от акт за раждане;
Записваме  ученици в първи клас от 01.06.2016г. до 27.06.2016г. След тази дата се записват ученици само при наличие на свободни места.


Публикувана на 06.04.2016


5 коментара