info@glashatai.com 00:52 23.05.2024

Внимание! НАП Ви пише. Този път наистина


Внимание! НАП Ви пише. Този път наистина

След десетките измамни и съдържащи вируси р-mail-и от НАП. Хиляди граждани  получиха истински писма от данъчните. Този път, защото са длъжници. Хора биват стряскани от съобщения за дългове и лихви. Понякога те са суми, а понякога са жълти стотинки, установи проверка. Това е нов  подход при събиране на просрочените задължения към бюджета. От вчера Агенцията започна регулярно изпращане на автоматични електронни съобщения до длъжниците си.  Кампанията е част от мерките, с които приходната агенция стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти, като им напомня за задълженията преди да предприеме мерки за тяхното принудително събиране.

Част от електронните съобщения са с информативен характер и съдържат данни за нововъзникналите данъци, осигурителни вноски или други такси и глоби, чиито срок за плащане вече е изтекъл, без да са упоменати изрично конкретните размери на дълговете.


Публикувана на 07.11.2017

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара