info@glashatai.com 23:20 22.05.2024

Приеха решение за заема от 6 млн. лв


Приеха решение за заема от 6 млн. лв Източник на снимката: община Перник- пресцентър

Общинският съвет в Перник при предложението на кмета Вяра Церовска за поемането от Община Перник на дългосрочен дълг в размер на 6 000 000 млн.лв. Със сумата ще бъдат погасени задължения към Топлофикация Перник и НАП, в това число и рефинансиране на съществуващ дълг .

„Има силно финансово напрежение и то е заради тоталната невъзможност да се започне плащането към НАП,за периода 2009 – 2014 г.", коментира кметът Вяра Церовска след дълги спорове по време на заседанието. 

Тя припомни, че през 2008 година в Община Перник са получени 12 млн. лева, а през 2009 година още 6 млн. лв. От тогава започва и неплащането към НАП, когато лихвите са 25% , към настоящия момент те са 10%. 

„1 300 000 лв. са лихвите за този период и непрекъснато се увеличават. Това наистина ни поставя пред една изключително тежка ситуация", посочи кметът.

Тя сподели, че при последната среща, която е проведена в НАП, е имало много тежък разговор. 

„Тогава се установи , че актът, който е предоставен в НАП , с №1756, за първи път е издаден от кмета Андрей Андреев, като публична общинска собственост на зала „Металург" . През 2012 година същият е представен пред НАП като акт за общинска собственост без думата публично", уточни Вяра Церовска и допълни , че няма решение на ОбС. 

„Да наистина Община Перник е в сериозна финансова криза, ние трябва да направим възможното да намалим процента на борчовете към НАП", конкретизира Церовска. 

Тя обясни , че облигационният заем, който иска да вземе Община Перник, е за да се върнат част от задълженията. Като пример тя даде Община Ямбол , която тегли 17 млн лева ,за да направи благоустройство и подобри уличната мрежа.

„Миналата година имахме одит от Сметната палата, заверен без забележки и от миналата седмица Касовото изпълнение е в Общинския съвет и се извършва проверка.", допълни Церовска.


Публикувана на 26.03.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара