info@glashatai.com 06:46 05.07.2020

Четирима ученици работиха в Областта за ден


Четирима ученици работиха в Областта за ден Източник на снимката: областна администрация-пресцентър

Областният управител бе работодател-домакин на четирима ученици, които усетиха динамиката на работния ден на експертния екип на администрацията. Ирена Соколова се среща с младежите, кандидатствали по обособените позиции. 

Ния Боянова от ГПЧЕ „Симеон Радев" зае поста на губернатора. Венелин Степанов от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир и Александра Симеонова от Професионална гимназия по икономика гр. Перник се запознаха отблизо с работата на заместник областните управители. Постът на Главен секретар на администрацията оглави Джулия Людмилова - също възпитаник на Професионалната гимназия по икономика.

„Важно е младите да имат представа за работния процес в държавните институции. „Мениджър за един ден" им дава възможност да проследят отвътре работата по една административна услуга, например. Нашата работа е отговорна и изисква широка експертиза и компетентност. За добрия краен резултат са необходими и екипността, и личностните качества на служителите. Винаги съм подкрепяла това младите да имат достъп до дейностите ни, защото така подпомагаме и тяхното изграждане като граждани.», каза Соколова.

Ния, Венелин, Александра и Джулия се запознаха с правомощията и компетенциите на областния управител и неговата администрация, както и с работата на двете дирекции - "Административно-правнообслужване, финанси и управление на собствеността" и "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".

Учениците изразиха удовлетворението си, че дейностите и задачите, които са извършвали в рамките на деня, и контактът с реализирани и успешни ръководители ще им помогне при бъдещо ориентиране за насоката, в която искат да се развиват.

Те благодариха на губернатора за гостоприемството и за новите знания. В края на работния им ден получиха сертификати за участието си и покана от Ирена Соколова отново да посетят администрацията.


Публикувана на 11.11.2019


0 коментара