info@glashatai.com 02:18 28.01.2022

Кметът на Перник инж. Иван Иванов откри конференция „Маски и култура”


Кметът на Перник инж. Иван Иванов откри конференция „Маски и култура”

В традиционния форум на учените в рамките на Международния фестивал на маскарадните игри в Перник „Сурва 2015 “ участват 31 етнолози и фолклористи от различни музеи в страната, както и гости от Република Сърбия. Гост на проявата е д-р. В. Велев от Министерство на културата. “Вие с нестихващ интерес търсите дълбоките корени на маскарадните традиции, проследявате процесите на техните промени и мястото им в социо-културното пространство“, обърна се към учените иванов, като подчерта, че през 2013 година Народният празник «Сурва в Пернишко» е предложен от Министерството на културата на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.“

Форумът е традиционен и се провежда от 1969 година насам. Тази година ще бъдат разглеждани теми, свързани с “Маските и културата”, Етническите маски”, “Видовете маскиране”, “Голотата като дреха в Тракийското изкуство


Публикувана на 30.01.2015


0 коментара