info@glashatai.com 01:47 09.08.2020

България иска от ЕК освобождаване от мита и ДДС при внос на медицински стоки за борбата с Covid-19


  България иска от ЕК освобождаване от мита и ДДС при внос на медицински стоки за борбата с Covid-19

Със свое решение правителството одобри подаването на искане за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с Covid-19, чрез включване в общо решение на Европейската комисия (ЕК).

Искането е за включване в първото общо решение на ЕК за разрешаване на прилагането на освобождаване от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер и за стоките, внасяни от агенции за подпомагане при бедствия, с цел удовлетворяване на нуждите, свързани с тяхната дейност, за времетраенето на интервенцията. В приложение към искането е посочен списък на стоките, предмет на освобождаване от мита и ДДС при внос.


Публикувана на 25.03.2020


0 коментара