info@glashatai.com 03:46 30.11.2020

Ето я заповедта с ограниченията за Перник


Ето я заповедта с ограниченията за Перник

Както Глашатай писа днес, още по обяд  Затягат мерките в Перник и Радомир? Ето какво се разпореди кметът на града

В изпълнение на Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, протокол от проведен на 22 октомври Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространеното на вирус COVID-19 на територията на област Перник и набелязани мерки от РЗИ – Перник, кметът на Община Перник Станислав Владимиров издаде заповед, с която се въвеждат следните ограничения:
1. Да се осигури физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. на територията на община Перник.
2. Задължително носене на защитни предпазни средства от лицата на пазари, тържища и други сходни места на територията на община Перник.
3. Да бъде създадена организация в обществения транспорт на територията на община Перник за осигуряване спазването на противоепидемичните мерки чрез осигуряване на дезинфектанти в ППС и недопускане на лица без защитни маски за лице.
4. Да се преустанови дейността на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и открито на територията на община Перник.
5 На територията на община Перник да се преустанови провеждането на организирани масови мероприятия на открито и закрито.
6. Да се намали работното време на ресторанти и кафенета до 22.00 ч.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез обявяването и на интернет страницата на Община Перник.
Заповедта влиза в сила от 24.10.2020г. за срок от 14 дни.


Публикувана на 23.10.2020


0 коментара