info@glashatai.com 06:52 02.03.2021

Прокурор Алексиева ще е административен ръководител на Районна прокуратура за втори мандат


Прокурор Алексиева ще е административен ръководител на Районна прокуратура за втори мандат

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „За“ Аделина Борисова-Алексиева за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник.

Прокурор Алексиева има над 22 години юридически стаж. В периода от 01.02.1999 г. до 19.10.2005 г. работи като следовател в Окръжен следствен отдел – Перник. От 20.10.2005 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Брезник, а от 01.06.2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Перник. С решение на ВСС от март .2007 г. е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“, считано от 26.03.2007 г. Със заповед на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Перник е определена за и. д. районен прокурор от 13.03.2015 г. С решение на ВСС по протокол № 28/27.05.2015 г. е назначена на длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник, а с решение на Прокурорската колегия по протокол № 19/03.06.2020 г. е определена за и. ф. административен ръководител, която длъжност изпълнява и към момента.


Публикувана на 20.01.2021


0 коментара