info@glashatai.com 09:19 11.08.2022

Ето го графикът на местна Сурва: по села и часове


Ето го графикът на местна Сурва: по села и часове

1. село ЛюлинНЧ "Христо Ботев - 1961 г."

13.01.2022 г. – н.ч.18:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвак. игри.

Място: на площада пред читалището.

 

2. село ЛесковецНЧ "Солидарност -1930 г."

13.01.2022 г.–н.ч.:18:30ч.Запалване на сурвакарски огън и игри  на площада.

19:00 ч.- отпътуване за среща с групата от село Богданов дол

 

3. село Богданов долНЧ "Пробуда-1928 г."

13.01.2022 г.–н.ч.:18:30 ч.- събиране на групата

19:30 ч.- Среща с групата на Лесковец

 

4.град БатановциНЧ "Просвета - 1909 г."

11.01.2022 н.ч 11:00 –и от 17:00 ч. Изложба на сурвакарската  група от самото й създаване. Награждаване  и връчване на почетни грамоти и медали.

12.01. 2022 г. – Гостуват сурвакарски приятелски групи от пернишко

13.01.2022г.-н.ч.18:30 ч. Отпътуване за среща с групата на Черна гора.

20:00 ч.- Завръщане на групата и среща с групите от София, Копаница и Банско ,запалване на ритуален огън и игри.

20:30 ч. Запалване на сурвакарски огън.

Място: на площада при гарата

                                   

5. село Витановци– НЧ "Отец Паисий - 1928 г."  

13.01.2022 г.-н.ч.: 19:00 ч.Запалване на сурвакарски огън и игри. Гостува групата от село Мещица.

Място: пред кметство и читалището.

                               

6. село  Черна гораНЧ "Наука - 1967 г."

13.01.2022 г.–н.ч.: 19:00 ч. Събиране на групата и запалване на огън. Гостува групата от град Батановци.

20:00 ч. Гостува групата от град Радомир- 1-ви Борчески квартал.

Място: на площада в с.Черна гора.

                  

7. село ЯрджиловциНЧ "Христо Ботев - 1940 г."

13.01.2022 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две сурв. групи

Място: на площада пред читалището

14.01.2022 г.

н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото

Място: в двора на училището

 

8. село ЗидарциНЧ "Васил Левски - 1975 г."        

13.01.2022 г. –н.ч.: 21:00 ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.  

12:00 ч. игра на площада за здраве и берекет.

 

9. село Мещица – НЧ "Пейо  К. Яворов - 1926 г."

13.01.2022 г. – н.ч.: 19:00 ч.-отпътуване и среща с групата на село Витановци.Връщане обратно в 20:00 ч.

20:00- Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

Място: в двора на училището.

 

10. село ДивотиноНЧ "Чичо Стоян - 1927 г."/

13.01.2022 г. – не се разиграват сурвакарски игри

18:00 ч. –Кулинарна изложба от Клуба на пенсионерите.

18:30ч.- Запалване на сурвакарски огън  на площада пред читалището.

          

11. кв. „Бела вода", гр. ПерникНЧ "Пробуда - 1935 г." 

13.01.2022 г.-н.ч.: 19:30 ч.- Запалване на ритуален огън и сурв. игри.

Място: пред читалището

 

12. село ДрагичевоНЧ "Пробуда - 1922 г." 

13.01.2022 г. -н.ч.: 18:30 ч. - запалване на ритуален огън и сурв.игри

Място: на площада пред читалището в селото.

 

13. село Голямо Бучино – НЧ "Люлински изгрев - 1903 г."

13. 01.2022 г. н.ч.:19:00-запалване на ритуален огън и сурвакарски  игри

Място: на площада в селото

 

14. село Расник НЧ "Димитър Полянов - 1927 г." 

13.01.2022 г.–н.ч.: 19:00 ч. –запалване на ритуален огън и сурв.игри. Гостуват групите от селата Велковци и  Брежани.

12:00 ч. играят на площада за здраве и берекет

 

15. село Селищен дол

13.01.2022г. – н.ч.: 19:00 ч. – събиране на групата, запалване  на ритуален огън и сурвакарски игри. Гостува групата от село Слаковци.

 

16. село Кралев дол – НЧ "Св.Паисий Хилендарски - 1927 г."

13.01.2022 г. – не се разиграват сурвакарски игри

17:30ч.- запалване на ритуален огън и мечкарско хоро за здраве берекет  в  двора на училището.

 

17. Сурвакарска група „Кракра", град Перник

13.01.2022г.-н.ч.: 17:30 ч.Събиране на групата и сурвакарски игри.

Място: до моста на кв. „Варош" /ул. „Черноризец Храбър"/

 

18.  Сурвакарска група кв. Църква, град Перник

13.01.2022 г.-н.ч. 17:00 ч.- Тръгване от Кралевски път.

19:00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарско хоро за здраве берекет  зад кметството.


Публикувана на 11.01.2022


0 коментара