info@glashatai.com 06:22 30.05.2024

Общината обявява конкурс


Общината обявява конкурс

Общината обявява конкурс за най-добра снимка, клип и репортаж на тема "Маскараден фестивал"

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Статута на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник e обявен конкурс за снимка, видео клип и репортаж на тема “Маскараден фестивал”

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

1. Конкурсът се провежда в три категории – снимка, видео клип и репортаж

2. Конкурсът се провежда в две възрастови групи – до 18 години и над 18 години

3. Всеки автор може да участва както в трите категории, така и само в една или

4. Всеки участник може да представи до 10 снимки, до 2 видео клипа и до 3

5. Получените материали ще бъдат оценявани от 5-членно жури

6. Журито ще присъди следните награди:

6.1. Участници до 18 години

- за снимка – 50 лв.

- за видео клип – 80 лв.

- за репортаж – 50 лв.

6. 2. Участници над 18 години

- за снимка – 80 лв.

- за видео клип – 120 лв.

- за репортаж – 80 лв.

7. Организаторите на конкурса си запазват правото да използват представените в конкурса снимки, видео клипове и репортажи за реклама на фестивала

8. Изисквания за снимките:

- не по-малки от 3 200 пиксела ширина

- минимална резолюция – 300 dpi

- формат – JPEG с минимална компресия или TIFF

- големина – от 5 до 10 МВ

9. Минимална продължителност на видео клипа: 3 минути

10. Изисквания за репортажа - текст с обем не по-малко от 1 и не повече от 2 стандартни страници

11. Конкурсните материали се представят в електронен вариант до 15 февруари

2015 г. в офиса на „Фестивален център” – Перник на адрес: площад „Кракра” 10 или на e-mail: kicpernik@gmail.com

12. След обявяването на резултатите от конкурса, наградените творби ще

останат собственост на Община Перник


Публикувана на 15.01.2015

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара