info@glashatai.com 21:21 21.04.2024

Ето я истината за здравната карта в Пернишко


Ето я истината за здравната карта в Пернишко

Човек и добре да живее, все някога се налага да се сблъска със здравната система: дали заради  себе си или защото на близък или приятел това се налага. Преди месеци Министерството на здравеопазването разработи, Правителството прие и Народното събрание гласува нови правила в системата, оформени в Национална здравна карта. Документът създаде притеснения и беше атакуван в Конституционния съд, който го потвърди преди дни.
Националната карта се състои от областни здравни карти. Каква е тя за Пернишкато и какви възможности дава на болниците и с какво ще промени условията на лечение на пациентите са все въпроси, които касаят всички ни.

Оказва се, че така коментираната бройка на болнични легла в Пернишко предвидени по здравната карта е повече отколкото съществуващите преди нейното въвеждане. Новината оповести директорът на Регионалната здравноосигурителна каса д-р Магдалена Христова. По думите и документът е разработен на базата на потребностите на населението и в зависимост от демографските му характеристики и здравословно състояние.
Наистина има намаление на леглата в част от медицинските направления, но в други бройката е увеличена.
Заради високата заболеваемост и застаряващо население в пернишко са предвидени 110 легла за дългосрочни грижи, при съществуващи в момента 22 такива. Това според специалисти е една огромна ниша, която мениджърите на болници биха могли да използват. Тези места имат и освен медицински и  медико-социален аспект, което се случва за първи път в реформиращата се от години  здравна система на България.

Подобни места се могат да се използват за дългосрочни грижи за пациенти след прекаран инфаркти, инсулти и тежки операции при които има остатъчни проблеми за здравето. Пациентът на практика остава в същото отделение,  лекувайки се по друга клинична пътека, което позволява неговото пълно възстановяване и рехабилитация.

Леглата за дългосрочни грижи се използват и при лечение на по-възрастни пациенти, които имат повече хронични заболявания и след обостряне на някое от тях, процесът на възстановяване е по-бавен. Имайки предвид застаряващото население на Областта и малката бройка на съществуващи до момента легла за дългосрочни грижи  ръководствата на болниците биха могли да се възползват от предвидените в картата и да разкрият нови, каза д-р Христова.

Ще се закриват ли болнични легла


Христова  призна, че има медицински направления, в които броят на болничните легла е намален. Това оказва се съвсем не значи, че трябва да бъдат съкращавани легла. Пример е Кожното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Р. Ангелова” в Перник. То разполага с 10 броя легла. Предвидените по здравна карта са 5. Бройката е съобразена с потребностите на гражданите на миньорския град, както и със заетостта на местата в отделението в предишни периоди.

Няма изискване, обаче да бъдат съкращаван пет легла. Те могат да се използват за лечение както на здравнонеосигурени пациенти, които сами заплащат лечението си, така и на пациенти, чието лечение се заплаща на базата на сключена доброволна застраховка в някое от застрахователните дружества.
„Няма текст, според който да се санкционира извършването на дейност на повече от определения брой легла и болниците не търпят санкции за това, че са лекували пациенти на повече от определената бройка легла”, категорична е шефката на РЗОК Перник М. Христова, но не скрива, че когато системно се наблюдава използване на повече от регламентирания брой легла, експертите от касата правят внезапни проверки, за да установят дали пациентите са в отделението. Проследява се и тяхната документация.
Според Христова в момента сме в един адаптационен период.

Разпределението на леглата по болници

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата за разпределението на леглата от картата в различните болници беше дискусионна дълго време. Някои съзряха предстощяи фалити на болници, заради разпределянето на леглата. Оказва се, че зад това разпределение стоят строги критерии, оформени в три нива на компетентност. В Перник през май тази година специална комисия от представители на Регионалната здравна инспекция и Регионалната здравноосигурителна каса са направили класиране на болниците на базата на показатели, свързани с брой преминали пациенти, необходим брой легла, които са били необходими в минал период за извършване на дадена медицинска дейност, наличието на спешно отделение, специалисти и т.н. По тези критерии са класирани болниците на територията на Перник. Съобразено с тази класация се извършва разпределението на леглата между класираното на първо място лечебно заведение МБАЛ „Р. Ангелова” и специализираните болници по направления белодробни болести и кардиология, каквито има в миньорския град.

Здравната карта за най-малките

Прави впечатление, че приоритет в местната карта има детското здравеопазване. Предвидени по здравна карта са 35 легла за малки пациенти. При съществуващи преди въвеждането на картата 15 легла в Детското отделение на Многопрофилната болница в Перник..
Така, че ръководствата на болниците имат възможност да разкрият още. Това се случва веднъж годишно, през месец януари. Регламентирано е в специална наредба и се случва след като комисия от експерти прецени направи задълбочен анализ,  и одобри или разпише мотиви за неодобрение.

Любомира Седевчева


Публикувана на 04.07.2016


0 коментара